Stavba byla zahájena!

Dlouho očekávaná stavba projektu Bytové domy Neumanka byla v září zahájena. Nyní na pozemku probíhají výkopové práce a práce na přeložce kanalizace v ulici Neumannova, což si vyžádalo částečnou uzavírku ulice.

 

 


Současně probíhá odvoz vykopané zeminy a zakládání jeřábu na staveništi. Započaly také práce na přípravě na zajištění stavební jámy. Ještě v tomto roce je plánováno započetí prací na základové konstrukci.

Realizaci projektu zajišťuje společnost PSK Brno s.r.o.