Jak postupovat při koupi bytu

Dobře víme, že koupě nového bytu je zásadní investicí. Pro větší přehlednost jsme vám připravili stručný manuál 3 základní kroky

Nejprve dobře zvažte, co má budoucí byt splňovat a k čemu přesně sloužit.

Orientace bytu, jednotlivé místnosti, dostatek úložných prostor, parkování u objektu... Náš osobní prodejce vám zdarma a nezávazně pomůže vybrat z kompletní nabídky bytů – ať už hledáte byt na investici či k bydlení.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se podepisuje poté, co stavba získá pravomocné stavební povolení. S touto smlouvou v ruce už můžete vyřizovat veškeré financování celé koupě.

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje: prodejní dokumentaci k bytu, určení příslušenství (parkovací místo, sklep), kupní cenu, platební kalendář, termíny dokončení a podmínky převzetí bytu. Po podpisu uhradíte 30 % z celkové ceny bytu (do 10 dnů od podpisu). 

Po dokončení projektu a následné kolaudaci vás pozveme k prohlídce bytu.

Pokud je byt podle vašich představ,uhradíte zbylou část kupní ceny a podepíšeme spolu kupní smlouvu. Na základě podepsané kupní smlouvy a uhrazené kupní ceny se stáváte majitelem bytu a zvoleného příslušenství. Zápis do katastru nemovitostí provedeme za vás včetně úhrady veškerých nutných poplatků s tím spojených.